Card image

Pažljivo obratite pozornost na odjel koji vam najviše odgovara. Isti odjeli mogu biti pronađeni u različitim gradovima Danske. Također, važno je imati sve informacija o gradu u kojem se pojedino sveučilište nalazi (npr. cijena smještaja, veličina grada, udaljenost zračne luke od centra, troškovi prometa, sport, noćni život, itd).

Biotechnical, Chemical and Environmental

Web, media and Design

Business and Hospitality

Technics and Engineering

IT and Technology

Humanities and Medicine